Mgr. Zdeňka Kosařová

Bakalářská práce

Využití sekvenování nové generace ve studiu krátkých RNA u nádorových onemocnění

Usage of next-generation sequencing technology in studies of short RNAs in cancer
Anotace:
Předmětem této práce je shrnout principy sekvenačních metod nové generace (Roche, Illumina, SOLiD, Ion Torrent). Dále se práce věnuje problematice klasifikace krátkých nekódujících RNA, jejich biologické funkci a významu u nádorových onemocnění. Především se pak zaměřuje na mikroRNA, což jsou krátké molekuly RNA, které hrají velmi důležitou roli v řadě buněčných procesů včetně maligní transformace …více
Abstract:
The aim of the thesis is to summarize the principals of next generation sequencing technologies (Roche, Illumina, SOLiD, Ion Torrent). Further, classification of the short non-coding RNAs, their biological functions and roles in cancer biology is discussed. Particularly microRNA are focused in detail, witch play important roles in numerous cellular processes including carcinogenesis. It is estimated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta