Martina ŠEBESTOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Analýza výskytu sociálně patologických jevů u dětí v sociálně vyloučených a nevyloučených lokalitách

The analysis of pathological phenomena among children from socially excluded and included localities
Anotace:
Analýza výskytu sociálně patologických jevů u dětí v sociálně vyloučených a nevyloučených lokalitách Bakalářská práce ,,Analýza výskytu sociálně patologických jevů u dětí v sociálně vyloučených a nevyloučených lokalitách" se zabývá výskytem sociálně patologických jevů u dětí ve věku od deseti do patnácti let věku v sociálně vyloučených a nevyloučených lokalitách. Cílem práce je analýza výskytu sociálně …více
Abstract:
The analysis of pathological phenomena among children from socially excluded and included localities The bachelor thesis ,,Analysis of the occurrence of socially pathological phenomena in children in socially excluded and non-excluded localities" deals with the occurrence of socially pathological phenomena in children aged ten to fifteen in socially excluded and non-excluded localities. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Jan Tirpák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEBESTOVÁ, Martina. Analýza výskytu sociálně patologických jevů u dětí v sociálně vyloučených a nevyloučených lokalitách. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta