Barbora Provazníková

Bakalářská práce

Hodnocení hospitalizace očima dětí

Valuation of hospitalization through children's eyes
Anotace:
Teoreticko-průzkumná bakalářská práce se zabývá subjektivním hodnocením hospitalizace očima dětí. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku zkoumané věkové kategorie dětí, jejich potřeby, dále se zabývá nemocemi a úrazy hospitalizovaných dětí a jejich reakcí na pobyt v nemocnici se zaměřením na vlivy prostředí, herní aktivity, komunikaci a osobnostní charakteristiky dětských sester. Výzkumná část …více
Abstract:
The theoretical and research bachelor thesis deals with the topic ,,Valuation of hospitalization through children's eyes." The theoretical part focuses on the characteristics of the examined age category of children, their needs, and deals with diseases and injuries of hospitalized children and their reactions to hospital stay, focusing on environmental influences, game activities, communication and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iveta Černohorská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Provazníková, Barbora. Hodnocení hospitalizace očima dětí. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií