Mgr. Ing. David Čada, Ph.D.

Disertační práce

Geneze koncepce trvale udržitelného rozvoje

Genesis of the conception of sustainable development
Anotace:
Předkládaná doktorská disertační práce se zabývá koncepcí trvale udržitelného rozvoje, která je dnes široce definovaným multisektorovým paradigmatem veřejné politiky prosazovaným na mezinárodní, evropské, národní i regionální úrovni. Analyzuje její vznik a vývoj a nastiňuje zásadní výsledky realizace této koncepce při překonávání některých globálních problémů. První část disertační práce je věnována …více
Abstract:
The presented PhD dissertation deals with the conception of sustainable development, which is a broadly defined paradigm of multisectoral public policy promoted at international, European, national and regional level today. It analyses its origin and development and outlines the major results of the implementation of this conception in overcoming some of the global problems. The first part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Ivánek, DrSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta