Sára Bouzková

Diplomová práce

Trvale udržitelný rozvoj měst/míst versus overturismus

Sustainable urban/local development versus overtourism
Anotace:
Cílem diplomové práce je na základě zúčastněného pozorování, výpočtu WTTC/McKinsey indikátorů, zodpovězení Kontrolního seznamu pro posouzení rizika overturismu TRAN studie a dotazníkovým šetřením zjistit, zda u destinace Safari Park Dvůr Králové nad Labem dochází k overturismu a následně navrhnout manažerská do-poručení v souladu s udržitelným rozvojem města a cestovního ruchu. Literární rešerše práce …více
Abstract:
The aim of the thesis is to determine whether overtourism occurs in the destination Safari Park Dvůr Králové nad Labem and then to propose management recommendations in line with the sustainable development of the city and tourism based on participant observation, calculation of WTTC/McKinsey indicators, answering the TRAN study's Overtourism Risk Assessment Checklist and questionnaire survey. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2022
  • Vedoucí: Jana Krbová
  • Oponent: Martin Luštický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87659