Bc. Daniel Jiří Hynek

Diplomová práce

Správně-právní aspekty činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Legal Aspects of the Activities of the Office for Personal Data Protection
Anotace:
Diplomová práce s titulem "Správně-právní aspekty činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů" se zabývá specifiky činnosti této instituce. Teoretická část je zaměřena na právní postavení, působnost, organizační strukturu, kontrolní, sankční, legislativní činnost a spoluprací s veřejností. Praktická část se zaměřuje na obecné nařízení o ochraně osobních údajů - aktu pro zajištění jednotného digitální …více
Abstract:
Diploma thesis on "Legal aspects of Activities of the Office for Personal Data protection" deals with the specifics of this institution. Theoretical part is focussed on legal status, scope of activity, organizational structure, control, sanction, legislative activities and cooperation with the public. Practical part is focussed on General data protection regulation Act (GDPR Act) - Act which ensures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta