Bc. Petra Veselá

Bakalářská práce

Využití digitální PCR pro detekci mikroRNA v tělních tekutinách pacientů s nádorovým onemocněním

Usage of digital PCR for detection of microRNAs in body fluids of solid cancer patients
Anotace:
MikroRNA jsou krátké nekódující regulační RNA významně zapojené do patofyziologie velké řady onemocnění, včetně malignit. Jednotlivé typy nádorových onemocnění vykazují charakteristické expresní profily mikroRNA nejen v tkáních, ale také v tělních tekutinách, což z miRNA činí ideální biomarkery. MikroRNA v tělních tekutinách nabízí možnosti neinvazivní diagnostiky, jejich množství je však nižší ve …více
Abstract:
MicroRNAs are short non-coding regulatory RNA molecules that play key role in pathophysiology of several diseases, such as cancer. Many types of human cancer show characteristic expression profiles of different microRNAs that are present not only in tissues, but also in body fluids, which makes them ideally suited as biomarkers. Circulating microRNAs enable non-invasive cancer diagnostics, but their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta