Bc. David Hoferica, DiS.

Bakalářská práce

Postavení telefonního bankovnictví v konkurenčním prostředí českého trhu

Telephone Banking in the Czech Market Competition
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza konkurenčního postavení čtyř bankovních subjektů na českém trhu. Záměrně jsem zde zvolil dvě velké bankovní instituce (Komerční banku, a.s. a Československou obchodní banku, a.s.), jelikož toto jsou instituce, které nejdéle působní v českém bankovním sektoru (do této skupiny patří i Česká spořitelna, a.s.), mají v něm největší stopu a samozřejmě největší podíl …více
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to analyse the competitive position of four banks in the Czech market. I have intentionally chosen two large banking institutions (Komerční banka, a.s. and Československá obchodní banka, a.s.), as these institutions have been operating in the Czech banking sector the longest (another in this group is Česká spořitelna, a.s.), have the greatest coverage of the market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Helena Janegová
  • Oponent: Ing. Zbyněk Kalabis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management