Ing. Mgr. David Culek

Bakalářská práce

Nigérie: obchodní politika vlády a sociální politika korporací - limity demokracie v postkoloniálních podmínkách (případová studie)

Nigeria: government trade policy and corporate social policy - the limits to democracy in post-colonial conditions (case study)
Anotace:
Tato práce představuje případovou studii autonomní Nigérie, přičemž se zabývá otázkami postkoloniální státní legitimity a limitovanosti demokracie v kontextu vládních praktik a iniciativ občanské společnosti. První část práce se soustředí na administrativní strategie státních elit. Druhá část zkoumá vnitrostátní politickou scénu, oscilace legitimity a reakce občanské společnosti. Závěrečná část práce …více
Abstract:
This thesis takes the form of autonomous Nigeria case study. It deals with the problems of post-colonial state legitimacy and democracy’s limits in the context of government policies and civil society initiatives. The first part of the thesis emphasizes state élites’ administrative strategies. The second part analyses intrastate political scene, legitimacy fluctuations and reactions of civil society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií