Bc. Martin Krpec

Bachelor's thesis

Osobnostní rozvoj na kurzech zážitkové pedagogiky

Personality Development During Courses of Experiential Education
Abstract:
Bakalářská práce „Osobnostní rozvoj na kurzech zážitkové pedagogiky“ se zabývá tématem zážitkové pedagogiky, zaměřuje se na proces osobnostně sociálního rozvoje, s ohledem na využití reflexí. Práce je dělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část, na základě dostupné literatury klade za cíl připravit pojmovou základnu pro výzkumnou část. Výzkumná část práce se zaměřuje na analýzu výpovědí …more
Abstract:
The bachelor's thesis "Personality Development During Courses of Experiential Education" deals with the topic of experiential education, gets focused on the personality development and social development process with regard to the use of reflection. The thesis is divided into two parts - a theoretical part and a practical part. The aim of the theoretical part is to prepare a conceptual base for the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
  • Reader: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta