Bc. Petra Křivánková

Master's thesis

Les marionnettes comme un outil de l'éducation et de l'enseignement des langues étrangères

Puppets as the instrument of education and foreign language teaching
Abstract:
The diploma thesis „Les marionnettes comme un outil de l'éducation et de l'enseignement des langues étrangères“ deals with puppets, the word’s definition, types of the puppets, their history and present. The aim of the thesis is to show the possibilities of using the puppets in education in the kindergartens and in the language teaching, especially French language teaching. The theoretical part starts …more
Abstract:
Diplomová práce „Les marionnettes comme un outil de l'éducation et de l'enseignement des langues étrangères“ se zabývá loutkami, jejich definicí, druhy, historií i současností. Cílem této práce je ukázat možnosti využití loutky ve vzdělávání v mateřských školách a ve výuce cizích jazyků, v našem případě francouzštiny. V teoretické části se zabýváme definicí slova loutka, jeho původem a typy loutek …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Ph.D. Miroslava Novotná
  • Reader: Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy