Bc. Olga Súkeníková

Bakalářská práce

Marketingový výzkum spotřebitelů

Marketing research of consumers
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem se zabývala vysvětlením pojmu marketingového výzkumu a jeho fázemi. Dále jsem se zaměřila na chování spotřebitele na trhu. V poslední kapitole teoretické části jsou popsány faktory ovlivňující chování spotřebitele. V praktické části jsem se zabývala marketingovým výzkumem studentů do 25 let v Pardubicích. V závěru …více
Abstract:
My bachelor work is divided into theoretical and practical part. In theoretical part I was dealing with explanation of marketing research and it´s phases. Moreover I target the behaviour of a consumer in the market. In the last chapter of theoretical part there are described factors infuencing behaviour of a consumer In practical part I deal with marketing research of students at the age up to 25 in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Josef Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Súkeníková, Olga. Marketingový výzkum spotřebitelů. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní