Bc. Norbert Novák

Diplomová práce

Marketingový výzkum v oblasti B2B trhů

Marketing research in the B2B market
Anotace:
Abstrakt Tématem této diplomové práce je Marketingový výzkum v oblasti B2B trhů. Úkol, který jsem si ve své diplomové práci vytyčil, byl stručně charakterizovat marketingový výzkum trhů a B2B trhů, včetně jeho odlišností od spotřebitelského trhu. V úvodní teoreticko-metodické části je popsán marketing jako celek, následuje základní rozlišení a popis získávání primárních a sekundárních informací, členění …více
Abstract:
Abstrakt The theme of this thesis is a marketing research in the B2B marketplace. A task which I marked out in his thesis was summed up marketing research markets and B2B markets, including its differences from the consumer market. In the initial theoretical and methodological decribe is marketing as a whole, followed by the basic definition and description retrieval primary and secondary information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní