Anna Laslettová

Bakalářská práce

Individuální vzdělávací plán pro výuku anglického jazyka žáků s dyslexií

Individual Learning Plan for Teaching English to Learners with Dyslexia
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu a využití individuálního studijního plánu pro výuku anglického jazyka u žáků s dyslexií. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou upřesněny pojmy a definice týkající se specifických poruch učení a zejména dyslexie. Je zde zmíněna historie výzkumu dyslexie a také různé přístupy a metody využívané k překonávání potíží s dyslexií …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the creation and use of the Individual Learning Plan for the teaching English to a learner with dyslexia. The thesis is divided into two parts. Problems of dyslexia, its definitions, history and research, approaches and methods to overcome it, are analysed in the theoretical part which ends with the main focus on the Curriculum and the documents belonging to it in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Laslettová, Anna. Individuální vzdělávací plán pro výuku anglického jazyka žáků s dyslexií. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická