Bc. Miluše Rentová

Diplomová práce

„Individuální vzdělávací plán pro děti předškolního věku s narušenou komunikační schopností a jeho realizace.“

„Individual educational plan for preschool children with communication disorder and its implementation”
Anotace:
Tématem diplomové práce je problematika tvorby individuálních vzdělávacích plánů u dětí s narušenou komunikační schopností. Nejprve jsou zde vymezeny základní pojmy jako narušená komunikační schopnost, pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán. Poté se zabývá podrobnými kazuistikami, zpracováním individuálních vzdělávacích plánů na základě získaných informací o dítěti a následné uplatnění …více
Abstract:
The topic of the presented thesis is the issue of the development of individual learning plans for children with impaired communication skills. First, I define basic concepts such as impaired communication skills, educational diagnostics and individual learning plan. Next, I deal with detailed case studies, development of individual learning plans based on information about the child and subsequent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta