Bc. Lenka Nesvadbová

Bakalářská práce

Problematika ošetřovatelské péče u pacientů s MRSA

Problems of nursing care of patients with MRSA
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče u pacientů s MRSA. Teoretická část poskytuje informace o vzniku a šíření nozokomiálních nákaz, charakteristice MRSA, prevenci šíření, diagnostice, terapii a dále o ošetřovatelské péči u pacientů s MRSA. V empirické části jsou prezentovány výsledky průzkumného šetření, jehož cílem bylo zjistit úroveň znalostí všeobecných sester v problematice …více
Abstract:
The bachelor's diploma thesis deals with problems of nursing care of patients with MRSA. The theoretical part of the thesis introduces facts about the origin and spread of nosocomial infections, characterizes MRSA. The following part describes how to help prevent the spread of MRSA, diagnostics, therapy, and nursing care of patiens with MRSA. The empirical part presents results of an exploratory research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Radka Pokojová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta