Bc. Lenka Nesvadbová

Bachelor's thesis

Problematika ošetřovatelské péče u pacientů s MRSA

Problems of nursing care of patients with MRSA
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče u pacientů s MRSA. Teoretická část poskytuje informace o vzniku a šíření nozokomiálních nákaz, charakteristice MRSA, prevenci šíření, diagnostice, terapii a dále o ošetřovatelské péči u pacientů s MRSA. V empirické části jsou prezentovány výsledky průzkumného šetření, jehož cílem bylo zjistit úroveň znalostí všeobecných sester v problematice …more
Abstract:
The bachelor's diploma thesis deals with problems of nursing care of patients with MRSA. The theoretical part of the thesis introduces facts about the origin and spread of nosocomial infections, characterizes MRSA. The following part describes how to help prevent the spread of MRSA, diagnostics, therapy, and nursing care of patiens with MRSA. The empirical part presents results of an exploratory research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2014
  • Supervisor: PhDr. Radka Pokojová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta