Theses 

Marketingový mix vybraného podniku – Bc. Miguel Sanchez Delgado

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Miguel Sanchez Delgado

Bakalářská práce

Marketingový mix vybraného podniku

Marketing mix of the selected company

Anotace: Tématem bakalářské práce jsou nástroje marketingového mixu a jejich využití v praxi franchisingového řetězce LA CASA DEL HABANO SA. Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol. Každá z nich obsahuje teoretická východiska a následně praktickou aplikaci. Záměrem autora bylo nejenom představit značku LA CASA DEL HABANO SA, ale především na základě vyhodnocení stávajících nástrojů marketingového mixu navrhnout řešení e-shopu a strategii věrnostního programu.

Abstract: The theme of this thesis are the tools of the marketing mix and their use in practice franchising chain La Casa del Habano SA. The work is divided into three main chapters. Each contains theoretical bases and subsequent application. The author was not only to introduce the brand La Casa del Habano SA, but mainly based on an evaluation of the existing marketing mix propose solutions e-shop strategy and loyalty program.

Klíčová slova: Marketing, marketingový mix, segmentace, zákazník, eshop, věrnostní program, Marketing mix, Segmentation, Customer, Loyalty Program.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 21:00, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz