Radka HAVELDOVÁ

Bachelor's thesis

Genderové stereotypy v sociální práci z pohledu studentů oboru sociální práce na FSE UJEP

Gender stereotypes in social work from the perspective of students of social work on FSE UJEP
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na genderové stereotypy v sociální práci z pohledu studentů oboru sociální práce na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavním cílem této práce je pomocí kvantitativního výzkumu (technikou anonymního dotazníku) zmapovat pohled studentů sociální práce na genderové stereotypy v sociální práci, jejich vnímání výuky a na základě výsledků výzkumu navrhnout …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on gender stereotypes in social work from the perspective of students majoring in social work at the University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem. The main objective of this study is to map a view social work students on gender stereotypes in social work, their perception of teaching and the results of the research suggest possible changes in the training of social …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAVELDOVÁ, Radka. Genderové stereotypy v sociální práci z pohledu studentů oboru sociální práce na FSE UJEP. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická