Bc. Veronika Svedková

Master's thesis

Projevy cool dramatiky ve vybraných divadelních hrách Jiřího Pokorného a Marka Horoščáka

Manifestation of Cool Drama in Selected Plays by Jiří Pokorný and Marek Horoščák
Anotácia:
Předmětem diplomové práce se stává interpretace projevů cool dramatiky, jejich rozvoj a manifestace ve vybraných divadelních hrách českých autorů Jiřího Pokorného a Marka Horoščáka vzniklých od roku 1989 do začátku 21. století. Práce se zabývá především identifikací a popisem charakteristických prvků cool dramatiky v šesti dramatických textech: Valašská čtverylka, Taťka střílí góly a Odpočívej v pokoji …viac
Abstract:
The subject of the Master’s thesis is an interpretation of cool drama elements, its development and manifestation in selected plays written by Czech authors Jiří Pokorný and Marek Horoščák from 1989 to the beginning of the 21st century. This thesis is mainly focused on the identification and description of typical cool drama elements, which appear in six dramatic works: Wallachian Quadrille, Dad Takes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedúci: PhDr. David Kroča, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature

Práce na příbuzné téma