Ing. Monika Líbalová

Bakalářská práce

Přirozená míra nezaměstnanosti a její determinanty na regionálních a disagregovaných trzích práce

The natural rate of unemployment and its determinants on the regional and disaggregated labour markets
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá faktory ovlivňující přirozenou míru nezaměstnanosti v České republice a faktory ovlivňující přirozenou úroveň nezaměstnanosti mezi jednotlivými skupinami nezaměstnaných rozlišených podle věku, v letech 1999 - 2014. Po odhadnutí přirozené míry (úrovně) nezaměstnanosti klouzavými průměry, Hodrick-Prescottovým filtrem a polynomiálními trendy, jsou metodou nejmenších čtverců …více
Abstract:
The given bachelor thesis centres around the factors which influence the natural rate of unemployment in the Czech republic as well as the factors which influence the natural level of unemployment among individual groups of the unemployed divided by age in 1999 - 2014. After estimating the natural rate (level) of unemployment with moving averages, Hodrick-Prescott filter and polynomial trends, with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta