Bc. Daniel Hodač

Diplomová práce

Internacionalizace řízení MSP v praxi

Internationalization of management of SME in practice
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku internacionalizace řízení MSP. Literární rešerše se zabývá zhodnocením teoretických názorů na MSP, internacionalizaci, virtuální tým a práci na dálku. Na základě metod srovnávání, pozorování a pomocí rozhovorů je provedena charakteristika a analýza trhu se závodními palivy a následně řešena problematika vhodné organizační struktury zkoumaného podniku …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the issue of internationalization of the management of SMEs. Literary research deals with evaluation of theoretical views on SMEs, internationalization, virtual team and teleworking. Characteristics and analysis of racing fuels market are performed using methods of comparison, observation and interviews, and consequently the issue of an appropriate organizational structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní