Tereza PREISLEROVÁ

Bachelor's thesis

Is it impossible to get a job without lying about and selling oneself in CV and covering letter? A comparative analysis of British and American curricula vitae and covering letters

Is it impossible to get a job without lying about and selling oneself in CV and covering letter? A comparative analysis of British and American curricula vitae and covering letters
Abstract:
My bachelor thesis is focused on CVs and covering letters and analysis of mainly British and American ones. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical one. Theoretical part consists of chapters where I am describing the job application process, am explaining what CVs and covering letters are, when they are used and what are their types. There is basic information about the …viac
Abstract:
Moje bakalářská práce se zaměřuje na životopisy a motivační dopisy a srovnání hlavně těch britských a amerických. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část se skládá z kapitol kde popisuji proces získání práce a kde vysvětluji co jsou životopisy a motivační dopisy, kdy se používají a jaké jsou jejich typy. Také se tam nachází základní informace o pracovním pohovoru …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Alok Kumar, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PREISLEROVÁ, Tereza. Is it impossible to get a job without lying about and selling oneself in CV and covering letter? A comparative analysis of British and American curricula vitae and covering letters. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická