Bc. Marek Horčic

Bachelor's thesis

Sociálně patologické jevy na středních školách

Social and Pathologic Phenomena at High Schools
Abstract:
Bakalářská práce „patologické jevy na středních školách“ pojednává o výskytu patologických jevů na středních školách. Vyjmenovány jsou základní pojmy a zejména jsou zmíněny vybrané jevy jako šikana a agrese. Zde je popsána charakteristika agresorů, znaky chování oběti šikany, dále fáze šikany. Jako nový fenomén je popsána kyberšikana a její charakteristické rysy. V dalších kapitolách se práce věnuje …more
Abstract:
The thesis „Social and Pathologic Phenomena at High Schools“ deals with occurrence of these phenomena at the high-school environment. The author presents the basic terminology, especially the selected and most spread ones, e.g. bullying and aggression, presenting characteristic features of aggressors, symptoms and stages of malicious discrimination and description of its victims. Cyberbullying is presented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta