Jakub Kačík

Bachelor's thesis

Virtualizační platformy, kontejnerové technologie a Cloud služby

Virtualization Platform, Container Technology and Cloud Services
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou virtualizačných platforiem, kontajnerových technológií a cloud služieb pre potreby prevádzkovania rozsiahlych informačných systémov. Cieľom práce je prevedenie ukážkového informačného systému do prostredia Docker kontajnerov. Teoretická časť popisuje problematiku vývoja rozsiahlych informačných systémov a porovnáva virtualizačné platformy od spoločností VMware …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of virtualization platforms, container technologies and cloud services for the operation of large-scale information systems. The aim of this thesis is to bring sample information system into the Docker container environment. The theoretical part describes problems related to development of large-scale information systems and compares virtualization platforms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Radoslav Fasuga
  • Reader: Pavel Stoklasa

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika