Ing. Jan Zbořil

Master's thesis

Chování politických stran v souvislosti s vlivem médií na rozhodování občanů a jejich socio-ekonomické dopady.

The behaviour of political parties in relation to the influence of media on citizen's decision-making and their socio-economical impacts.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá pozicí občana - voliče, který se nachází na poptávkové straně ve volebním procesu. Analyzovány jsou jeho postoje v souvislosti s vlivem médií a odrazem v jeho voličských preferencích před volbami a po volbách. Stručně je v této souvislosti popsána úloha médií, politické scény a sociologického průzkumu. Práce obsahuje praktickou aplikaci průzkumu v podobě dvou dotazníkových …more
Abstract:
The thesis deals with the position of a citizen - a voter who is found on the demand side of an election process. The voter's attitudes in connection with the influence of the media and the reflection of the voter's preferences before and after the election process are analyzed. The roles of media, political scene and sociological survey are briefly described. The thesis consists of the practical application …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zbořil, Jan. Chování politických stran v souvislosti s vlivem médií na rozhodování občanů a jejich socio-ekonomické dopady.. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní