Bc. Monika Vejmělková

Bachelor's thesis

The Usage of Lapbook in Teaching English to Very Young and Young Learners

The Usage of Lapbook in Teaching English to Very Young and Young Learners
Abstract:
Bakalářská práce "The Usage of Lapbook in Teaching English to Very Young and Young Learners" se zabývá využitím Lapbooku ve výuce anglického jazyka, jakožto jazyka cizího. Zaměřuje se konkrétně na děti v předškolním a raném školním věku (fáze tichého období a fáze brzké jazykové produkce). Teoretická část popisuje teorii osvojování cizího jazyka, její využití ve výuce a fáze. Také řeší specifika žáků …more
Abstract:
This thesis is focused on the usage of Lapbook in teaching English as a foreign language to very young and young learners. It particularly aims on its utilization for students' language development in the silent period and early production stage. The theoretical part deals with the theory of second language acquisition, its stages and its practical utilization in teaching. Moreover, it inquires into …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta