Theses 

Moderní marketing jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti podniku – Bc. Hana Prokopová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana Prokopová

Bakalářská práce

Moderní marketing jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti podniku

Modern marketing as a tool to increase business competitiveness

Anotace: Tématem bakalářské práce je „Moderní marketing jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti podniku“, které se zabývá marketingem a moderními metodami marketingu. Tyto metody jsou aplikovány na danou společnost. V teoretické části práce je popsán marketing obecně. V praktické části jsou uvedeny návrhy řešení při využití metod moderního marketingu.

Abstract: The theme of my work is "Modern marketing as a tool to increase business competitiveness," which deals with marketing and modern methods of marketing. These methods are applied to the company. In the theoretical part describes marketing in general. In the practical section provides suggestions for the use of modern marketing techniques.

Klíčová slova: Moderní marketing, marketing, SWOT analýza, BCG matice, Analýza konkurence, Modern marketing, SWOT analysis, BCG matrix, Analysis of competition

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Hemala

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 22:50, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz