Jana Zelenková

Diplomová práce

Přístupy k měření chudoby se zaměřením na členské státy EU

Approaches to the measurement of poverty in EU
Anotace:
Diplomová práce se zabývá současnými přístupy k měření chudoby. Cílem práce je zhodnotit, zda je vypovídací schopnost předních indikátorů pro měření chudoby a kvality života využívaných Rozvojovým programem OSN a Eurostatem dostačující. Teoretická část práce se věnuje rozboru konstrukce vybraných ukazatelů. Na teoretické znalosti navazuje praktická část, která se zakládá na komparaci stavu chudoby …více
Abstract:
This thesis focuses on current approaches to the measurement of poverty. The aim of the thesis is to evaluate if measuring poverty indicators and quality of life indicators used by United Nations Development Programme and Eurostat are meaningful enough. The theoretical part is an analysis of chosen indicators. The theoretical knowledge is followed by practical part, comparing poverty levels in member …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2016
  • Vedoucí: Magdalena Kotýnková
  • Oponent: Michaela Ševčíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49037