Jana Zelenková

Master's thesis

Přístupy k měření chudoby se zaměřením na členské státy EU

Approaches to the measurement of poverty in EU
Abstract:
Diplomová práce se zabývá současnými přístupy k měření chudoby. Cílem práce je zhodnotit, zda je vypovídací schopnost předních indikátorů pro měření chudoby a kvality života využívaných Rozvojovým programem OSN a Eurostatem dostačující. Teoretická část práce se věnuje rozboru konstrukce vybraných ukazatelů. Na teoretické znalosti navazuje praktická část, která se zakládá na komparaci stavu chudoby …more
Abstract:
This thesis focuses on current approaches to the measurement of poverty. The aim of the thesis is to evaluate if measuring poverty indicators and quality of life indicators used by United Nations Development Programme and Eurostat are meaningful enough. The theoretical part is an analysis of chosen indicators. The theoretical knowledge is followed by practical part, comparing poverty levels in member …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2016
  • Supervisor: Magdalena Kotýnková
  • Reader: Michaela Ševčíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49037