Bc. Markéta Kašičková

Bakalářská práce

Výchova a vzdělávání dětí v mateřských školách a informační a komunikační technologie

Education of Children in Nursery Schools and Information and Communication Technology
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výchovou a vzděláváním dětí v mateřských školách a možnostmi zapojení informačních a komunikačních technologií do výchovně-vzdělávacího procesu. Cílem bylo popsat a porovnat využívání informačních a komunikačních technologií při výchově a vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností a dětí bez narušené komunikační schopnosti v mateřských školách. Bakalářskou práci tvoří …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the education of children in kindergartens and possibilities of involvement of information and communication technologies in the educational process. The aim was to describe and compare the use of information and communication technologies in the education of children with communication disabilities and children without impaired communication skills in nursery schools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2014
Zveřejnit od: 20. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kašičková, Markéta. Výchova a vzdělávání dětí v mateřských školách a informační a komunikační technologie. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku