Bc. Hana DOLEŽALOVÁ

Master's thesis

Problematika holistického pojetí zdraví z pohledu pacientů praktického lékaře

The Issue of the Holistic Concept of Health from the Perspective of Patients of General Practitioners
Abstract:
Diplomová práce se zabývá holistickou problematikou zdraví z pohledu pacientů praktického lékaře. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy pojící se s problematikou a přibližuje teorii zdraví, holismu, faktorů ovlivňujících zdraví, praktické lékařství a osobnost žáka a učitele. Empirická část uvádí současný pohled na zkoumanou problematiku, dále popisuje …more
Abstract:
The Master Thesis deals with the issue of holistic health from the perspective of the patients' practitioner. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part defines basic terms attached to the issue and brings the theory of health, holism, determinants of health, practical medicine and the personality of pupil and teacher. The empirical part presents the contemporary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOLEŽALOVÁ, Hana. Problematika holistického pojetí zdraví z pohledu pacientů praktického lékaře. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 1ceiw0 1ceiw0/2
7/4/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
7/4/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.