Anna Grygoryuk

Master's thesis

Marketing a marketingová komunikace olympijských her

Marketing and Marketing Communications of the Olympic Games
Abstract:
Olympijské hry jsou největší mezinárodní komplexní sportovní soutěže naší doby a důležitou částí sportovního marketingu. Žádost každého státu nebo skupiny zemi o právo pořádat olympijské hry je důležitým projektem celostátního významu, a to i kvůli komerční stránce tohoto projektu. Uskutečnění olympijských her ve státu dává silný impuls k rozvoji regionu, zlepšení ekonomiky, posílení postavení národního …more
Abstract:
The Olympic Games are the largest international comprehensive sports competition of our time and an important part of sports marketing. The application of each country or group of countries for the right to host the Olympic Games is an important project of national importance, also because of the commercial side of the project. The realization of the Olympic Games in the state gives a strong impetus …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 8. 2020
  • Supervisor: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Reader: Ing. Pavel Rosenlacher

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní