Bc. Lukáš Dušák

Master's thesis

Cisternový přívěs pro hasičský záchranný sbor ČR

A tank trailer for the Fire Rescue Service of the Czech Republic
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá ideovým návrhem konstrukce dvouosého cisternového přívěsu určenému pro potřeby hasičského záchranného sboru České republiky. V první části práce se hovoří o legislativě a požadavcích kladených na navrhovaný přívěs. V druhé části práce se již hovoří o problematice návrhu přívěsu. Byly provedeny pevnostní analýzy rámu a skořepiny válcové cisterny pomocí znalostí z Metody …more
Abstract:
This thesis deals with the ideological design of a two-axle tank trailer designed for the needs of the Fire rescue service of the Czech Republic. The first part of my thesis discusses the legislation and requirements for the proposed trailer. The second part of the thesis focuses on the issue of the trailer design. Strength analyzes of the frame and shell of the tank shell were performed by using the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Petr Tomek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dušák, Lukáš. Cisternový přívěs pro hasičský záchranný sbor ČR. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera