Bc. Lukáš Dušák

Master's thesis

Cisternový přívěs pro hasičský záchranný sbor ČR

A tank trailer for the Fire Rescue Service of the Czech Republic
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá ideovým návrhem konstrukce dvouosého cisternového přívěsu určenému pro potřeby hasičského záchranného sboru České republiky. V první části práce se hovoří o legislativě a požadavcích kladených na navrhovaný přívěs. V druhé části práce se již hovoří o problematice návrhu přívěsu. Byly provedeny pevnostní analýzy rámu a skořepiny válcové cisterny pomocí znalostí z Metody …viac
Abstract:
This thesis deals with the ideological design of a two-axle tank trailer designed for the needs of the Fire rescue service of the Czech Republic. The first part of my thesis discusses the legislation and requirements for the proposed trailer. The second part of the thesis focuses on the issue of the trailer design. Strength analyzes of the frame and shell of the tank shell were performed by using the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Petr Tomek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dušák, Lukáš. Cisternový přívěs pro hasičský záchranný sbor ČR. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera