Ing. Michaela Divišová

Bakalářská práce

Efektivita nástrojů výběrového řízení ve vybraném podniku

Effectiveness of the recruitment and selection tools in a specific company
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Efektivita nástrojů výběrového řízení ve vybraném podniku“ je analýza silných a slabých stránek průběhu výběrového řízení ve vybraném podniku. Teoretická část se věnuje procesu získávání a výběru pracovníků, včetně konkrétních nástrojů jejich výběru. Praktická část se soustřeďuje na náborový proces konkrétní společnosti a na to, jakým způsobem provádí výběr na manažerské pracovní …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis ”Effectiveness of the recruitment and selection tools in a specific company“ is to analyse strengths and weaknesses of the recruitment procedure in a particular company. The theoretical part deals with the recruitment and selection process including particular selection tools. The practical part of the thesis concentrates on the company recruitment process and the way …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta