Bc. Kristina Štaflová

Master's thesis

Sociální integrace barmských azylantů v České republice s akcentem na integraci na pracovní trh

Social integration of refugees from Burma in the Czech Republic with an emphasis on integration in the labor market
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou integrace barmských azylantů – uprchlíků přesídlených do České republiky v rámci programu Ministerstva vnitra ČR – do společnosti v České republice. Práce je zaměřena na integraci na pracovní trh, ale protože je sociální integrace procesem komplexním a její jednotlivé dimenze jsou úzce propojeny, je zde sledována integrace jako celek. Na základě poznatků získaných …more
Abstract:
This thesis focuses on the topic of integration of Burmese refugees – refugees who were resettled to the Czech Republic under the resettlement programme of the Ministry of Interior of the Czech Republic. The thesis mainly deals with their integration on the labor market, however as social integration is a complex process and its each dimension is closely connected to the other, the integration is examined …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petra Votoupalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií