Václav ENDAL

Diplomová práce

Hodnocení vlivu metody "Strukturální Pohybové Integrace (Daniel Müller)" na funkčnost chodidla - případové studie.

Assessment of the effect of the "Structural Motion Integration (Daniel Müller)" on the funcionality of the foot - case study.
Anotace:
Práce se zabývá vlivem metody "Strukturální Pohybové Integrace" na funkčnost chodidla.
Abstract:
The work deals with the influence of the "Structural Motion Integration" method on the foot functionality.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ENDAL, Václav. Hodnocení vlivu metody "Strukturální Pohybové Integrace (Daniel Müller)" na funkčnost chodidla - případové studie.. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta