Theses 

Vliv evropské integrace na strukturální změny v zemědělství v Olomouckém kraji – Ing. Barbora Vitásková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia

Ing. Barbora Vitásková

Bakalářská práce

Vliv evropské integrace na strukturální změny v zemědělství v Olomouckém kraji

Influence of European integration over structural changes in agriculture in Olomouc region

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Vliv evropské integrace na strukturální změny v zemědělství Olomouckého kraje“ je analýza struktury zemědělské prvovýroby jako přímého důsledku vstupu České republiky do Evropské unie. První část práce je zaměřena na obecnou charakteristiku Společné zemědělské politiky, národní zemědělské politiky České republiky a změny národní zemědělské politiky po vstupu České republiky do Evropské unie. Druhá část je věnována charakteristice zemědělství Olomouckého kraje a změnám, ke kterým došlo po roce 2004. V závěru jsou shrnuty hlavní poznatky, kterých jsem během psaní bakalářské práce dosáhla.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Influence of European integration over structural changes in agriculture in the Olomouc region” is to analyze the changes in the basic agricultural industry, as direct consequence of entry to the European Union. The first part is focused on the general characteristics of common agricultural policy and national agricultural policy, and its changes after entering the European Union. In the second part I have characterized agriculture in the Olomouc region and its changes since the year 2004. The final part summarizes the main conclusions, which were reached over the course of writing this thesis.

Klíčová slova: Společná zemědělská politika, reformy, operační programy, ekologické zemědělství, dotace, nízké výkupní ceny, stávky zemědělců

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Libor Ustrnul

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 16:16, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz