Ing. Barbora Vitásková

Bakalářská práce

Vliv evropské integrace na strukturální změny v zemědělství v Olomouckém kraji

Influence of European integration over structural changes in agriculture in Olomouc region
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Vliv evropské integrace na strukturální změny v zemědělství Olomouckého kraje“ je analýza struktury zemědělské prvovýroby jako přímého důsledku vstupu České republiky do Evropské unie. První část práce je zaměřena na obecnou charakteristiku Společné zemědělské politiky, národní zemědělské politiky České republiky a změny národní zemědělské politiky po vstupu České republiky …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Influence of European integration over structural changes in agriculture in the Olomouc region” is to analyze the changes in the basic agricultural industry, as direct consequence of entry to the European Union. The first part is focused on the general characteristics of common agricultural policy and national agricultural policy, and its changes after entering the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Libor Ustrnul

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia