Mgr. Lenka Ďuríková

Bakalářská práce

Hra v roli, ako edukačná metóda v školskom prostredí

Role play, as an education method in school environment
Abstract:
Bachelor thesis “Role play, as an education method in school environment“ deals with using edu-larp as an education method in school. The purpose of my thesis is detailed elaboration the edu-larp, based on Slovak drama author called Kým kohút nezaspieva by Ivan Bukovčan. I was trying to map its strong aspects or potential risk, by using selected method of analysis respondent s' statements, on whom …více
Abstract:
Bakalárska práca „Hra v roli, ako edukačná metóda v školskom prostredí“ pojednáva o využití edu-larpu ako doplnkovej výchovno-vzdelávacej metódy v školskom prostredí. Cieľom mojej práce je zmapovanie konkrétneho edu-larpu Kým kohút nezaspieva, podľa rovnomennej predlohy od slovenského autora Ivana Bukovčana. Pomocou zvolenej metódy analýzy výpovedí respondentov, na ktorých bol edu-larp aplikovaný, …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta