Bc. Silvie Svobodová

Bakalářská práce

Recidiva trestné činnosti

Recurrence of criminal Activity
Anotace:
Práce se zabývá pojmem recidivy trestné činnosti a možnostmi její prevence. V práci je vymezen pojem recidivy. Dále je popsána stávající právní úprava a je provedena komparace s právní úpravou v zákoně č. 140/1961 Sb. Trestní zákon. Dále práce popisuje příčiny recidivy a nastiňuje možné preventivní opatření.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the concept of recidivism of crime and its prevention options. In this thesis there is defined the concept of recidivism. There is also described the current legislation and the comparison with the legislation in the Act No. 140/1961 Coll. Criminal Code. It also describes the causes of recidivism and suggests preventive precautions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Katarína Kandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta