Bc. Monika Siváková

Bakalářská práce

Zkušenosti s drogami studentů středních škol

Experience with drugs of high school students
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zkušenostmi s drogami studentů středních škol. Cílem této práce je zjistit, jaké mají studenti zkušenosti s drogami na vybraných středních školách v nejmenovaném severomoravském městě. Dále je práce zaměřena na zjištění postojů studentů k drogám a na zjištění toho, zda se studenti ve školách setkávají s drogovou prevencí a odkud získávají informace o návykových látkách …více
Abstract:
This bachelor thesis deal with the experience with drugs of high school students. The aim of the thesis is to find out what kind of experience with drugs do the students of selected high schools in an unnamed North Moravian town. Further thesis is focused on finding students' attitudes to drugs and to determine whether students in high schools faced with drug prevention and where they obtain information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karina Valeeva

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta