Bc. Kateřina Čermáková

Master's thesis

Motivační systém na Okresní správě sociálního zabezpečení

Motivational system at the District Social Security Administration
Abstract:
Motivace zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších oblastí personální práce v organizaci. Pokud je motivační systém správně nastaven, působí nejen na efektivitu, účinnost a produktivitu zaměstnanců, ale také na jejich spokojenost v rámci organizace. Tato práce si klade za cíl zmapovat stávající systém motivace na konkrétní Okresní správě sociálního zabezpečení a odpovědět na otázku, zda vyžaduje provedení …more
Abstract:
Motivation of employees is one of the most important areas of personal activities in an organization. If the motivation system is set up correctly, it effects not only efficiency, effectivity and labour productivity, but it also effects employees´ satisfaction within the organization. The aim of this work is to map a current motivation system in a specific changes. In the theoretical part I defined …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2009
  • Supervisor: PhDr. Alena Lubasová
  • Reader: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií