Bc. Ludmila Pavoničová

Bakalářská práce

Firemní dárcovství jako nástroj společenské odpovědnosti firem

Donation as an instrument of corporate social responsibility
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Firemní dárcovství jako nástroj společenské odpovědnosti firem“ je na základě získaných dat zhodnotit přístup vybraných firem k aktivitám jejich dárcovství. Po ukotvení teoretického rámce práce s ohledem na dárcovské aktivity jako nástroje společenské odpovědnosti firem dojde k popsání jednotlivých podniků a jejich současné situace. Následně bude pomocí rozhovorů proveden výzkum …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Donation as an instrument of Corporate Social Responsibility” is to analyze how selected companies approach donations based on the data obtained. The first part concentrates on description of theoretical framework of Donations as an instrument of Corporate Social Responsibility followed by description of the examined companies and their current financial positions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta