Anna Malkova

Bachelor's thesis

The Gravity Model of Trade between Czech Republic and Russia

Gravitační model obchodu mezi Českem a Ruskem
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukci gravitačního modelu obchodu který zkoumá bilaterální obchod mezi Českou Republikou a Ruskem přes pětadvacetileté období od 1. čtvrtletí 1995 do 1. čtvrtletí 2020. Cílem této bakalářské práce je identifikovat důležité faktory které ovlivňují obchod mezi dvěma zeměmi, a otestovat, zda bilaterální obchod mezi Českou Republikou a Ruskem je významný. Bakalářská …more
Abstract:
This thesis is aimed at constructing the gravity model of trade that examines bilateral trade between the Czech Republic and Russia over twenty-five years period from Q1 1995 to Q1 2020. The purpose of this thesis is to identify important factors that influences trade between two countries and to test if bilateral trade between the Czech Republic and Russia is significant. Thesis is divided into three …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 9. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2021
  • Supervisor: Aliya Algozhina
  • Reader: Vadim Semenenko

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82841