Bc. Tereza JANULKOVÁ

Master's thesis

Spolehlivost údajů dotazníkového šetření užitím různých metod sběru dat (matky, běžci, středněvěcí HAIE)

Reliability of questionnaire survey data using different methods of data collection (mothers, runners, middle-aged HAIE)
Abstract:
Úvod: Spolehlivá data jsou klíčem k významnosti výsledků všech vědeckých studií. Jedním z faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu dat, a tedy výsledků výzkumu, je výběr správné metody sběru informací od respondentů. Metodika: V rámci projektu HAIE byly vytvořeny tři kohorty - matky, běžci a středněvěcí. Pro každou kohortu byla použita jiná metoda sběru dat. Následně bylo vybráno 200 respondentů z každé …more
Abstract:
Introduction: Reliable data are the key to the significance of the results of all scientific studies. One of the factors that can influence the quality of data and therefore the results of research is the choice of the right method of collecting information from respondents. Metodology: For each cohort, a different data collection method was used. Subsequently, 200 respondents from each cohort were …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2023
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2023
  • Supervisor: Mgr. Hana Šlachtová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANULKOVÁ, Tereza. Spolehlivost údajů dotazníkového šetření užitím různých metod sběru dat (matky, běžci, středněvěcí HAIE). Ostrava, 2023. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Protecting and Promoting of Public Health / Protecting and Promoting of Public Health