Bc. Tereza JANULKOVÁ

Master's thesis

Spolehlivost údajů dotazníkového šetření užitím různých metod sběru dat (matky, běžci, středněvěcí HAIE)

Reliability of questionnaire survey data using different methods of data collection (mothers, runners, middle-aged HAIE)
Anotácia:
Úvod: Spolehlivá data jsou klíčem k významnosti výsledků všech vědeckých studií. Jedním z faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu dat, a tedy výsledků výzkumu, je výběr správné metody sběru informací od respondentů. Metodika: V rámci projektu HAIE byly vytvořeny tři kohorty - matky, běžci a středněvěcí. Pro každou kohortu byla použita jiná metoda sběru dat. Následně bylo vybráno 200 respondentů z každé …viac
Abstract:
Introduction: Reliable data are the key to the significance of the results of all scientific studies. One of the factors that can influence the quality of data and therefore the results of research is the choice of the right method of collecting information from respondents. Metodology: For each cohort, a different data collection method was used. Subsequently, 200 respondents from each cohort were …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2023
  • Vedúci: Mgr. Hana Šlachtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANULKOVÁ, Tereza. Spolehlivost údajů dotazníkového šetření užitím různých metod sběru dat (matky, běžci, středněvěcí HAIE). Ostrava, 2023. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Master programme / odbor:
Protecting and Promoting of Public Health / Protecting and Promoting of Public Health