Vojtěch Hladík

Bakalářská práce

Vliv průmyslové zóny Škoda Auto Kvasiny na trh práce v okrese Rychnov nad Kněžnou

Influence of the Škoda Auto Kvasiny industrial zone on the labour market in the district of Rychnov nad Kněžnou
Anotace:
Cílem bakalářské práce je přinést pohled na to, do jaké míry ovlivňuje průmyslová zóna Škoda Auto Kvasiny míru nezaměstnanosti, vývoj a strukturu trhu práce v okrese Rychnov nad Kněžnou. Teoretická část bakalářské práce je založena na základě odborné literatury a vědeckých článků. Dalšími zdroji informací a statistických dat je ČSÚ, MPSV, MPO a výroční zprávy Úřadu práce ČR a společnosti ŠKODA AUTO …více
Abstract:
The aim of the bachelor´s thesis is to provide an overview of the extent to which the industrial zone Škoda Auto Kvasiny affects the unemployment rate, development and structure of the labour market in the Rychnov nad Kněžnou district. The theoretical part of the bachelor´s thesis is based on professional literature and scientific articles. ČSÚ, MPSV, MPDO, annual reports of the Labour Office of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Sylvie Kotíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hladík, Vojtěch. Vliv průmyslové zóny Škoda Auto Kvasiny na trh práce v okrese Rychnov nad Kněžnou. Liberec, 2020. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta