Bc. Jakub Ptošek

Bakalářská práce

E-mailingová kampaň internetového obchodu Actisport.cz

E-mail marketing campaign of online store Actisport.cz
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá e-mail marketingem a e-mailingovými kampaněmi. Cílem práce je navrhnout optimální formu e-mailingové kampaně internetového obchodu Actisport.cz. Bakalářská práce obsahuje dvě části. Teoretická část popisuje marketingovou komunikaci, databázi kontaktů, e-mailingové kampaně, A/B testování a metriky e-mailingových kampaní. V praktické části je představena firma Actisport …více
Abstract:
This Bachelor Thesis is focused on e-mail marketing and e-mail marketing campaigns. The aim of this work is to design the optimal form of the e-mail marketing campaign of the online store Actisport.cz. The Bachelor Thesis consists of two parts. The theoretical part describes marketing communication, contact database, e-mailing campaigns, A/B testing and e-mail marketing metrics. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/io7h8/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management