Bc. Jakub Ptošek

Diplomová práce

Automatizace e-mailingu internetového obchodu

E-mail marketing automation of online store
Anotace:
Diplomová práce se zabývá automatizací e-mail marketingu. Cílem práce je navrhnout optimální formu scénářů automatizovaných e-mailingových kampaní internetového obchodu Actisport.cz. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o marketingové komunikaci, e-mailingu a automatizacích. Praktická část obsahuje návrhy scénářů automatizovaných e-mailingových kampaní, výzkum …více
Abstract:
The thesis deals with the automation of e-mail marketing. The aim of the thesis is to propose the optimal form of automated e-mail campaigns for online store Actisport.cz. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with marketing communication, e-mailing and automation. The practical part includes the design of scenarios of automated e-mailing campaigns, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/x5yao/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2023
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Šimon Šťastný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné